Konferencja zamykająca projekt / Project closing conference - Leven
Strona główna 5 Norway Grants 5 Konferencja zamykająca projekt / Project closing conference

Norway Grants

Konferencja zamykająca projekt / Project closing conference

Feb 1, 2024 | Norway Grants

W dniu 28-02-2024 Odbyła się konferencja informacyjna na temat zamknięcia projektu „Green Growth”. Tematyką konferencji było: przekazanie informacji na temat projektu, statusu realizacji oraz osiągniętych efektów.

Uczestnicy konferencji: pracownicy Spółki, projektanci, serwisanci, szefowie kuchni, dealerzy.
Miejsce konferencji: siedziba Spółki, ul. Logistyczna 23, 62-080 Sady

_____________________________________________________________________________________________________

On February 28, 2024, an information conference was held on the closing of the “Green Growth” project. The topic of the conference was: providing information about the project, implementation status and achieved results. Conference participants: company employees, designers, service technicians, chefs, dealers. Conference place: Company headquarters, ul. Logistics 23, 62-080 Sady

Galeria zdjęć