POLITYKA PRYWATNOŚCI - Leven

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kto odpowiada za państwa dane osobowe?

My, firma Leven Group Sp. z o.o. z siedzibą w Sady, ul. Logistyczna 2362-080 Tarnowo Podgórne, NIP 777-29-60-442 dalej „Spółka”, będziemy administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszą relacją biznesową.

Do jakich celów wykorzystujemy państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

  • Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych produktów, usług oraz stron internetowych lub innych systemów, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych;
  • Informowania Państwa, w przypadkach kiedy jest to dozwolone i zgodne z prawem, w ramach obecnej relacji biznesowej o produktach oraz usługach oferowanych przez Spółkę, które są podobne lub związane z tymi  wcześniej już zakupionymi lub używanymi w ramach tej relacji biznesowej;

 

W przypadkach, w których wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także do następujących celów:

  • Komunikowania się z Państwem przez kanały, które Państwo zatwierdzili w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących produktów oraz usług oferowanych przez Spółkę (w tym poprzez newslettery marketingowe) a także informacji na temat wydarzeń i projektów; 
  • Zarządzania oraz przeprowadzenia szczególnych wydarzeń w tym imprez oraz ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych;
  • Gromadzenia informacji na temat Państwa preferencji w celu stworzenia profilu użytkownika oraz spersonalizowania i polepszenia jakości naszej komunikacji oraz wzajemnych relacji (np. poprzez analizę statystyk strony internetowej).

 

W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. emalii oraz rozmów telefonicznych) będziemy udostępniać informacje za Państwa zgodą oraz umożliwimy jej wycofanie, jeśli nie będą Państwo chcieli dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z marketingiem.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z nami lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

Zakres danych osobowych

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

  • Informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres email
  • Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach realizacji umowy lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa np. potrzebne do złożenia zamówienia,

Jak zbieramy dane osobowe?

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych dostępnych publicznie

Jak chronimy państwa dane osobowe?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z  najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Komu będziemy udostępniać państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

  • Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach lub poza Spółką w kraju lub zagranicą, poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w dozwolonych celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Spółka zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialny za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy angażujemy takich usługodawców.
  • Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

 

W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę, gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące prawo i przepisy lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie by to zrobić, lub gdy będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych.

Gdzie przetwarzamy państwa dane osobowe?

Spółka jest przedsiębiorstwem działającym na terenie Polski. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”).

Państwa prawa w zakresie ochrony danych

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, swojego numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego) korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Państwa wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Państwa wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Państwem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy wymagane jest podanie danych osobowych?

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach Spółka nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym lub przeprowadzenia prawnie wymaganych kontroli zgodności. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego o co się do nas zwrócili.

Okres przechowywania państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takich danych lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na adres email iod@levengroup.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 

Zbieranie danych przez stronę internetową

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych?
Dane zbierane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora tej strony.

Jak zbieramy Państwa dane?
Niektóre dane są zbierane na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa. Przykładem są dane wprowadzane w formularzach kontaktowych.
Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne w chwili gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to dane techniczne, takie jak informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub systemie operacyjnym. Dane te są zbierane automatycznie w chwili wejścia na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część zbieranych danych jest wykorzystywana do celów zapewnienia właściwego funkcjonowania strony internetowej. Pozostałe dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu wykorzystania strony internetowej przez odwiedzające ją osoby. 

Jakie przysługują Państwu prawa?
W każdej chwili macie Państwo prawo do zażądania informacji dotyczącej Państwa danych przechowywanych na naszej stronie internetowej, źródle ich pochodzenia, odbiorcach oraz celu ich zbierania. Posiadacie Państwo również prawo do zażądania zmiany, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień, możecie Państwo skontaktować się z nami w dowolnej chwili korzystając z adresu kontaktowego wskazanego na stronie internetowej. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia zażalenia do właściwych organów.

Analityka i narzędzia trzecie
Podczas korzystania ze strony internetowej może mieć miejsce analiza statystyczna sposobu korzystania ze strony internetowej. Odbywać się to może z wykorzystaniem tzw. “cookies” oraz innych narzędzi analitycznych. Analiza ta jest zwykle anonimowa, tak więc nie będzie istniała możliwość zidentyfikowania Państwa na podstawie zbieranych danych. Aby uniknąć analizy prosimy o nie wykorzystywanie narzędzi wskazanych poniżej.
 

Informacje ogólne

Szyfrowanie SSL lub TLS
Niniejsza strona z powodów bezpieczeństwa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub/i TLS. Szyfrowanie to jest również wykorzystywane na potrzeby transmisji danych poufnych, takich jak zapytania które wysyłacie Państwo do nas.

Prawo do informacji, blokady lub usunięcia
Zgodnie z prawem, macie Państwo prawo do dostępu do informacji osobowych przechowywanych przez nas. Ponadto macie Państwo prawo do skorygowania tych danych, ich zablokowania lub usunięcia na żądanie. Zachęcamy do kontaktu z nami w tej sprawie w dowolnej chwili.

 

Dane zbierane na naszej stronie internetowej

Cookies
Nasza strona wykorzystuje cookies. Cookies są to pliki mające pomóc nam w stworzeniu przyjaznej użytkownikowi, efektywnej i bezpiecznej strony internetowej. Cookies są to małe pliki tekstowe które są przechowywane na Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową. 
Większość plików cookies są to pliki związane z daną sesją komunikacyjną. Są one automatycznie kasowane po Państwa wizycie. Inne pliki cookies mogą pozostać na Państwa komputerach do momentu ich skasowania przez Państwa. Pliki te umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej podczas następnej wizyty. 
Możecie Państwo skonfigurować przeglądarkę internetową aby informowała o wykorzystywaniu cookies. Umożliwi to każdorazowe podejmowanie decyzji o akceptacji lub braku akceptacji wykorzystania plików cookies. Alternatywnie możecie Państwo skonfigurować przeglądarkę internetową aby automatycznie akceptowała pliki cookies pod określonymi warunkami lub automatycznie odrzucała wykorzystanie plików cookies. Deaktywacja funkcji wykorzystania plików cookies może spowodować ograniczenia w wykorzystaniu strony internetowej. 

 

Formularz kontaktowy
W każdym przypadku, w którym będziecie Państwo chcieli skontaktować się z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego, Państwa dane, wprowadzone do formularza, będą przechowywane przez nas. Dane te nie będą udostępniane bez Państwa zgody.

Dane te będą przechowywane przez nas aż do momentu Państwa zgłoszenia o ich zmianie lub żądaniu skasowania.