System zarządzania energią i obniżania jej kosztów KES - Leven
Strona główna 5 System zarządzania energią i obniżania jej kosztów KES
KES

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I OBNIŻANIA JEJ KOSZTÓW

Nowoczesna kuchnia potrzebuje systemu pozwalającego wydajnie zarządzać pobieraną energią i obniżać jej koszty. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie do oferty Leven Group wprowadziliśmy wyjątkowe urządzenie – system KES (Kitchen Energy Saver). Jego zadaniem jest ograniczanie mocy szczytowej, zabezpieczeniem przed przekroczeniem tej mocy oraz bieżące monitorowanie mocy pobieranej przez urządzenia gastronomiczne.

 

Poznaj KES

Dzięki instalacji systemu będziecie w stanie zredukować opłaty za energię elektryczną o nawet 40-50%. KES jest w szczególności dedykowany kuchniom wielkogabarytowym, najbardziej narażonym na wysoki pobór mocy z sieci przesyłowej.

KES panel

Jakie korzyści daje KES?

System KES jest niezbędny i szczególnie pożyteczny w przypadkach, gdy:

 

 • Istnieje konieczność zwiększenia zapotrzebowania na moc, a brak jest możliwości jej podwyższenia (np. bardzo wysokie koszty rozbudowy rozdzielnicy);
 • Koszt doprowadzenia instalacji gazowej jest bardzo wysoki;
 • Zachodzi potrzeba zwiększenia wydajności produkcji – dzięki oszczędnościom zapewnianym przez system KES wynoszącym średnio około 40% tzw. mocy szczytowej, można wstawić kolejne urządzenia bez zwiększenia zadeklarowanej mocy umownej z operatorem sieci;
 • Obiekt wymaga doposażenia w inną instalację poza przestrzenią gastronomiczną, np. dodatkową instalację klimatyzacji. W tym przypadku ograniczenie mocy szczytowej o 40% w kuchni pozwoli dodać odrębną instalację bez zwiększenia zadeklarowanej mocy umownej z operatorem sieci.

Sposób działania i możliwości systemu KES

System KES uruchamia się automatycznie po włączeniu zasilania, a w przypadku przerwy w dostawie prądu zachowuje wszystkie zapisane dane. Aktualna moc pokazywana jest przez pomiar w trybie sekundowym. Natomiast informacja do licznika energii zawiera średnią wartość mocy wszystkich urządzeń podłączonych do systemu mierzoną w okresach 15 minutowych. Dla każdego podłączonego do systemu urządzenia można indywidualnie odczytać wartości poboru mocy. Wykres wartości minutowych pozwala w czasie rzeczywistym odczytywać składowe wydajności całkowitej systemu. Wartości mocy i oszczędności prezentowane są na panelu systemu KES.

 • Szary – moc urządzeń podłączonych do rozdzielnicy, na które system KES nie ma wpływu;
 • Zielony – wartości mocy kontrolowane przez system KES;
 • Czerwony – oszczędności wynikające z działania systemu KES.

System KES nigdy nie dopuszcza do przekroczenia ustalonego poziomu mocy szczytowej pobieranej przez zainstalowane w kuchni urządzenia. Stale sprawdza stan wszystkich urządzeń z podziałem na okresy ich włączenia, wyłączenia, strefy rozgrzewania, rozruchu czy podtrzymywania temperatury. System zarządza rozdziałem energii między poszczególnymi urządzeniami – rozpoznaje te o niewielkim zapotrzebowaniu i natychmiastowo przekazuje energię jednostkom, które bardziej jej potrzebują. Co kluczowe, działanie KES w żaden sposób nie zaburza pracy urządzeń i bezpiecznie dozuje energię tam, gdzie jest akurat potrzebna.

Zastosowanie KES pozwoli wymiernie obniżyć koszty wynikające ze zużycia energii. Tym bardziej, że KES jest indywidualnie projektowanym systemem, dopasowywanym do konkretnego obiektu. System KES dostosowuje się do pracy w konkretnym obiekcie ok 2-3 tygodni. Po tym okresie następuje dopasowanie mocy szczytowej i rozpoczyna redukcja kosztów. W ten sposób zyskujecie realny wpływ na obniżenie mocy umownej (maksymalna moc z jakiej możecie skorzystać) i kosztów energii elektrycznej.

Atutem KES jest też bezobsługowa praca. Zdalny dostęp do wszystkich ustawień i danych z pulpitu komputera oraz telefonu komórkowego systemu jest chroniony hasłem. System generuje prezentacje numeryczne i graficzne szczytów mocy [kW] oraz zużycia energii [kW/h]. Jeśli to konieczne, KES łączy się z systemem BMS budynku w celu monitorowania jego pracy – rejestruje każdy komunikat wynikający z włączenia i wyłączenia urządzenia oraz czasu jego użytkowania.

Budowa i możliwości rozbudowy systemu

Budowa systemu

 • Na system KES składają się: jednostka centralna, ekran dotykowy, moduły sterujące;
 • Liczba modułów sterujących systemu zależy od liczby urządzeń (gastronomicznych, pralniczych oraz innych) podłączonych do systemu, których moc ma zostać zoptymalizowana. System może obsłużyć do 128 urządzeń;
 • System KES można zamontować w pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia utrzymuje się na poziomie od 0 do 40 st. C, a wilgotność wynosi 10 do 80%;
 • Kompaktowa budowa systemu KES umożliwia instalację w dowolnym miejscu w pomieszczeniu i zastosowanie podstawowych warunków bezpieczeństwa związanych z dostępem osób postronnych;
 • Wymiary standardowej szafy sterowania systemu KES (włącznie z instalacją niezbędnych modułów) to: 1200 mm wysokości, 600 mm szerokości, 300 mm głębokości.

Możliwość montażu systemu

System KES jest kompatybilny ze zdecydowaną większością modeli urządzeń gastronomicznych i pralniczych takich producentów jak: Jeven, Mareno, Polaris, Hobart, Rational, Winterhalter, Electrolux, Ambach, Eloma, Unox, Frima, MKN, Miele, Palux, Kupperbusch, Convotherm, Ascobloc, Inducs i wiele innych. Wymienione urządzenia są fabrycznie dostosowane do systemu. Ze względu na popularność systemu w Europie producenci chętnie instalują KES już na etapie produkcji. Jeśli jednak zaistnieje konieczność zamówienia urządzenia z dodatkową opcją, należy wybrać w akcesoriach „podłączenie do systemu optymalizacji energii”. W prosty sposób można również dostosować już zainstalowane urządzenia do tego systemu – wystarczy przeprowadzić przewody 5×1,5 mm2.

Możliwość rozbudowy systemu

System KES może zostać rozbudowany o dodatkowe aplikacje:

 • Aplikację obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej centrali wentylacyjnej na potrzeby kuchni:

  – system KES steruje centralą wentylacyjną w zależności od potrzeb, automatycznie dostosowuje się do ilości powietrza jaka jest konieczna do nawiewu i wywiewu. Jeśli w kuchni wykorzystuje się tylko część urządzeń np. w godzinach porannych, system ogranicza ich pracę i w ten sposób znacznie oszczędza zużycie energii;
  – wydatki powietrza w kuchni są ogromne np. w pomieszczeniu kuchni głównej liczba wymian powietrza w ciągu 1 godziny może wynieść ponad 30. Jeśli w kuchni znajduje się kilka okapów system również koordynuje ich pracę i optymalizuje energię elektryczną jaką zużywa centrala wentylacyjna.

 • Aplikację monitoringu instalacji chłodniczych w zakresie kontroli temperatur składowania produktów. System KES dokonuje pomiaru temperatury w 15-minutowych cyklach. Monitorowanie temperatury chłodni i mroźni jest zalecane przy procedurze HACCP.
 • Aplikację pomiaru ilości zużytego gazu i wody.

Oferta

Nasze marki

Nasze marki

Doradztwo

Doradztwo

Serwis

Serwis