Prezes zarządu o działaniach w czasie pandemii - Leven
Strona główna 5 Aktualności 5 Prezes zarządu o działaniach w czasie pandemii

Aktualności

Prezes zarządu o działaniach w czasie pandemii

Mar 25, 2020 | Aktualności

Szanowni Państwo,
Niepokojące doniesienia ze świata i kraju związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 spowodowały, że firma Jeven z pełną odpowiedzialnością podeszła do potencjalnego zagrożenia. Podjęliśmy wszelkie działania prewencyjne, aby ograniczyć ryzyko zachorowania i zapobiec sytuacji kryzysowej.
Chcemy zapewnić naszych kontrahentów, że spółka w tym trudnym dla wszystkich czasie stara się zachować płynność działania, ciągłość dostawy towarów oraz usług serwisowych. Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów podjęliśmy nadzwyczajne środki ostrożności związane z codziennym funkcjonowaniem firmy. Wdrożyliśmy niezbędne procedury higieniczne, monitorujemy sytuację epidemiologiczną i stosujemy od kilku tygodni środki odkażające mające na celu ograniczenie wpływu epidemii COVID-19.
 
W siedzibie firmy do dyspozycji pracowników pozostają różnego typu środki ochrony i dezynfekcji. Wszystkie przychodzące do firmy z terenu Polski i zagranicy komponenty i towary podlegają procesowi dezynfekcji. Dzięki temu wszelkie dostawy są maksymalnie zabezpieczone dla naszych klientów.
 
Pracownicy biurowi zgodnie z zaleceniami WHO i GIS pracują zdalnie, z wyłączeniem dyżurów niezbędnych do zachowania funkcjonowania organizacji. Firma wstrzymała do odwołania wszelkiego typu wyjazdy zagraniczne pracowników, wszelkie spotkania wewnętrzne i handlowe z klientami odbywają się za pośrednictwem mediów elektronicznych. Ograniczyliśmy dokumentację papierową do niezbędnego minimum i większość dokumentów przesyłana jest drogą elektroniczną.
 
Nasi serwisanci mogą w dzisiejszej sytuacji wykonywać tylko niezbędne czy konieczne prace serwisowe. W trakcie ich wykonywania wyposażeni są niezbędny sprzęt ochronny (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji). Każdy z pracowników serwisu jest również poinstruowany i przeszkolony w zakresie zachowania zasad higieny i stosowania środków bezpieczeństwa.
 
Szczególnie istotną rolę przywiązujemy do właściwego przepływu informacji. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie i staramy się o wszystkich zmianach natychmiast informować nasz personel i naszych klientów.
 
Musimy wszyscy mieć nadzieję, że aktualna sytuacja nie będzie trwała długo i wkrótce wrócimy do normalności.
 
Prezes Zarządu
 
Witold Leven