Norway Grants - Leven Group
Strona główna 5 Norway Grants

Norway Grants

W tej zakładce prezentujemy na bieżąco kolejne etapy realizacji działań w zakresie Norway grants.

In this tab, we present the next stages of implementation of activities in the field of Norway grants.

    

Całkowita wartość projektu: 3 841 440,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 495 420,00 PLN
Wszelkie informacje o funduszu dostępne są pod adresem www.norwaygrants.org
Osobą odpowiedzialną za realizację działań informacyjnych i promocyjnych po stronie beneficjenta w ramach projektu jest Witold Leven tel. 785 055 842.