Serwis - Leven Group
Strona główna 5 Serwis

Serwis

Definiując rozwiązania Leven Group jako kompleksowe, mówimy bardzo poważnie. Nasza troska o wasze kuchnie zaczyna się od chwili montażu urządzeń i trwa aż po opiekę posprzedażową. Wcielamy ją w życie z pomocą działu serwisu, stosując celowane, precyzyjne rozwiązania. W trosce o ich standard współpracujemy z odpowiednikami naszego serwisu po stronie producentów ze Szwecji, Finlandii, Włoch i Niemiec. Dzięki temu zapewniamy Wam pełen pakiet usług serwisowych na najwyższym poziomie. Właśnie tak definiuje się kompleksowość rozwiązań Leven Group.

Kontakt

Kierownik serwisu
Dawid Kłos

tel. 721 561 229
dawid.klos@levengroup.pl

Montaż i obsługa urządzeń

To od właściwego montażu urządzeń zaczyna się cała historia profesjonalnej kuchni. Aby służyła przez lata, w Leven Group wyspecjalizowaliśmy się w instalacji urządzeń służących Waszej codziennej pracy. Instalujemy i kompleksowo obsługujemy m. in.:

 • okapy Jeven
 • systemy przeciwpożarowe do okapów
 • centrale wentylacyjne CookAir
 • system oszczędzania energii KES

Nasze usługi obejmują instalację i podłączenie oraz regulację urządzeń. Ich konkretny zakres jest uzależniony od rodzaju montowanych urządzeń.

Montaż i obsługa urządzeń
Odbiory gwarancyjne

Odbiory gwarancyjne

Nie byłoby mowy o kompleksowym podejściu bez oferty uruchamiania urządzeń i odbiorów gwarancyjnych. W ramach tych czynności możecie oczekiwać kontroli poprawności montażu i działania urządzeń, podłączenia ich do sieci lub instalacji, a także przeszkolenia personelu kuchennego i odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej odbiór. Usługi obejmują swoim zakresem:

 • okapy Jeven
 • systemy przeciwpożarowe do okapów
 • centrale wentylacyjne CookAir
 • systemy oszczędzania energii KES

Konkretny zakres naszych usług jest uzależniony od urządzeń, których dotyczy. W celu ich ustalenia, skontaktujcie się z naszymi ekspertami.

Sprawdzanie poprawności instalacji

Współpracując z Leven Group możecie oczekiwać dokładnej kontroli poprawnej instalacji swoich urządzeń. Kontroli, która potwierdzi w pełni profesjonalne działanie Waszej kuchni. Kompleksowej inspekcji poddajemy:

 • okapy Jeven
 • systemy przeciwpożarowe do okapów
 • centrale wentylacyjne CookAir
 • systemy oszczędzania energii KES

Zakres przeprowadzanej kontroli będzie uzależniony od rodzaju urządzeń, których ma dotyczyć.

Sprawdzanie poprawności instalacji
Usługi gwarancyjne i pogwarancyjne

Usługi gwarancyjne i pogwarancyjne

Kompleksowa opieka to także współpraca na dalszych etapach. W Leven Group oferujemy Wam pełne wsparcie w tym zakresie. Obejmuje ono:

Umowy serwisowe

Umowy serwisowe dotyczą przeglądów okresowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz napraw pogwarancyjnych. Zawieramy je w zależności od warunków gwarancyjnych i specyfiki danego urządzenia na następujące rozwiązania: okapy Jeven, systemy przeciwpożarowe, centrale wentylacyjne CookAir, systemy oszczędzania energii KES.

Usługi pogwarancyjne i gwarancyjne

To okresowe przeglądy serwisowe wynikające z warunków gwarancyjnych, specyfiki urządzeń lub wymagań obiektowych. Oprócz samego przeglądu, możecie liczyć na dostawę i sprzedaż części gwarancyjnych i pogwarancyjnych.