Konferencja otwierająca projekt / Project opening conference - Leven
Strona główna 5 Norway Grants 5 Konferencja otwierająca projekt / Project opening conference

Norway Grants

Konferencja otwierająca projekt / Project opening conference

Jul 21, 2021 | Norway Grants

W dniu 21 lipca 2021 Spółka Jeven zorganizowała konferencję informacyjną na temat rozpoczęcia projektu „Green Growth”.
Tematyką konferencji było: przekazanie informacji na temat projektu, zaprezentowanie wykonanych etapów projektu.
Uczestnicy konferencji: pracownicy Spółki, projektanci, serwisanci, szefowie kuchni, dealerzy.
Miejsce konferencji: siedziba Spółki, ul. Logistyczna 23, 62-080 Sady.
____________________________________________________________________________________________________

On July 21, 2021, Jeven organized an information conference on the launch of the “Green Growth” project. The topic of the conference was: providing information about the project, presenting the completed stages of the project. Conference participants: company employees, designers, service technicians, chefs, dealers. Conference place: Company headquarters, ul. Logistics 23, 62-080 Sady.

Galeria zdjęć