Zakończenie zadania nr 5 w realizacji projektu „Green Growth” / Completion of task no. 5 in the implementation of the "Green Growth" project - Leven
Strona główna 5 Norway Grants 5 Zakończenie zadania nr 5 w realizacji projektu „Green Growth” / Completion of task no. 5 in the implementation of the “Green Growth” project

Norway Grants

Zakończenie zadania nr 5 w realizacji projektu „Green Growth” / Completion of task no. 5 in the implementation of the “Green Growth” project

Aug 18, 2021 | Norway Grants

W dniu 17.08.2021 Spółka Jeven zakończyła realizację zadania nr 5 w ramach projektu „Green Growth”.

W dniu 17.08.2021 wykonana instalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia do sieci OSD Enea.

_____________________________________________________________________________________________

On August 17, 2021, Jeven completed the implementation of task no. 5 as part of the “Green Growth” project. On August 17, 2021, the photovoltaic installation was submitted for connection to the Enea DSO network.

Galeria zdjęć