Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD / Connecting the photovoltaic installation to the DSO network - Leven
Strona główna 5 Norway Grants 5 Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD / Connecting the photovoltaic installation to the DSO network

Norway Grants

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD / Connecting the photovoltaic installation to the DSO network

Sep 20, 2021 | Norway Grants

W dniu 16.09.2021 Enea Operator przyłączyła mikroinstalację firmy Jeven do sieci elektroenergetycznej. Od tego dnia spółka Jeven stała się prosumentem i może rozpocząć produkcję własnej energii elektrycznej. Dzięki otrzymaniu statusu Prosumenta nadwyżka produkowanej energii elektrycznej magazynowana jest w sieci elektroenergetycznej. Przyłączona mikroinstalacja wyprodukuje rocznie powyżej 100 MWh energii elektrycznej. Dzięki własnej elektrowni fotowoltaicznej spółka Jeven stała się samowystarczalna w zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

_____________________________________________________________________________________________________

On September 16, 2021, Enea Operator connected the Jeven micro-installation to the power grid. From that day on, Jeven became a prosumer and could start producing its own electricity. By obtaining the Prosumer status, the surplus of electricity produced is stored in the power grid. The connected micro-installation will produce over 100 MWh of electricity annually. Thanks to its own photovoltaic power plant, Jeven has become self-sufficient in its electricity needs.

Galeria zdjęć