Realizacja zadania nr 3 w projekcie „Green Growth” / Implementation of task no. 3 in the "Green Growth" project - Leven
Strona główna 5 Norway Grants 5 Realizacja zadania nr 3 w projekcie „Green Growth” / Implementation of task no. 3 in the “Green Growth” project

Norway Grants

Realizacja zadania nr 3 w projekcie „Green Growth” / Implementation of task no. 3 in the “Green Growth” project

Mar 24, 2022 | Norway Grants

W dniu 21.03.2022 w hali produkcyjnej Firmy Leven Group zostały ulokowane, zakupione w ramach realizacji projektu obrabiarki do obróbki blachy. Wprowadzając taką innowację w procesie, Spółka ma możliwość wykonywania wszystkich operacji koniecznych w procesie produkcyjnym wykorzystując własne zasoby. Zakupione obrabiarki: gilotyna, wykrawarka młoteczkowa oraz prasa krawędziowa. Obrabiarki zasilane będą energią elektryczna wyprodukowaną z własnej instalacji fotowoltaicznej.

______________________________________________________________________________________________________

On March 21, 2022, sheet metal processing machines were located in the production hall of Leven Group, purchased as part of the project. By introducing such an innovation in the process, the Company is able to perform all operations necessary in the production process using its own resources. Purchased machine tools: guillotine, hammer punching machine and press brake. The machine tools will be powered by electricity produced from its own photovoltaic installation.

 
ikona Zweryfikowane przez społeczność
 
 
 
 
 

Galeria zdjęć