Generator ozonu do redukcji zapachów i tłuszczu AirMaid - Leven
Strona główna 5 Generator ozonu do redukcji zapachów i tłuszczu AirMaid

GENERATOR OZONU DO REDUKCJI ZAPACHÓW I TŁUSZCZU

Urządzenie AirMaid serii V produkowane jest w czterech standardowych wielkościach. AirMaid wytwarza ozon poprzez wyładowania wewnątrz urządzenia. Generowany ozon utlenia zapachy i inne związki znajdując się w wywiewanym powietrzu rozkładając je na proste składniki. AirMaid wyposażony jest w panel indykujący prace urządzenia.

Poznaj pracę generatora ozonu AirMaid

Oferta

Nasze marki

Doradztwo

Serwis