Centrale wentylacyjne CookAir - Leven
Strona główna 5 Centrale wentylacyjne CookAir

CENTRALE WENTYLACYJNE

Odpowiednia wentylacja profesjonalnej kuchni wpływa nie tylko komfort, ale i efekt końcowy pracy kucharzy. Specjalistyczne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne CookAir zostały wyposażone we wszystkie funkcje niezbędne do pełnej obróbki powietrza. Urządzenia CookAir to centrale typu sekcyjnego, mogące składać się z oddzielnych sekcji funkcyjnych lub sekcji połączonych we wspólne bloki. W centralach stosowane są dwa typy wymienników do odzysku ciepła – wymienniki krzyżowe i wymienniki glikolowe. Centrale wentylacyjne CookAir są przystosowane do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Poznaj centrale CookAir

W wydajnej kuchni równie ważne co oczyszczanie powietrza wyciąganego, jest powtórne wykorzystywanie zawartego w nim ciepła do ogrzania świeżego powietrza. Projektując specjalistyczną wentylację kuchni stosujemy centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne CookAir wyposażone w funkcję odzyskiwania ciepła z powietrza. Centrale CookAir możemy wyposażyć we wszystkie niezbędne funkcje. Dotyczy to zarówno samej obróbki powietrza( filtracja, podgrzewanie, chłodzenie) jak i kompletnego systemu sterowania wraz z regulacją ilości dostarczanego i usuwanego powietrza według bieżących potrzeb, dostosowanego do współpracy z okapami Jeven.

Cechy produktu

 • Centrale CookAir są przeznaczone do wentylacji profesjonalnej kuchni
 • Silnik wentylatora wywiewnego centrali typu AC jest w całości zabudowany i chłodzony powietrzem z zewnątrz
 • Centrala wyposażona w oświetlenie wewnętrzne oraz wzierniki w drzwiach inspekcyjnych
 • Wanny ociekowe wymienników do odzysku ciepła oraz chłodnic są wykonane w całości ze stali nierdzewnej i wyposażone w króćce odpływu kondensatu wraz z syfonem odpływowym
 • Malowanie centrali na zewnątrz i wewnątrz
 • Centrala jest wyposażona w kompletny układ sterowania
 • Niezawodne działanie
 • Wysoka estetyka i jakość wykonania

Wyposażenie standardowe

 • Zawiasy drzwi inspekcyjnych central umożlwiające otwieranie drzwi w lewo lub w prawo oraz całkowite ich zdjęcie.
 • Temperatura powietrza wywiewanego z okapu może być bardzo wysoka, dlatego silniki wentylatorów wywiewnych central wyposażono w specjalny system chłodzenia powietrzem zewnętrznym. System pozwala uchronić silniki wentylatorów przed przegrzaniem.
 • Wysokoefektywne wymienniki krzyżowe lub przeciwprądowe do odzysku ciepła wyposażono w funkcję by-pass, zabezpieczającą wymienniki przed zamarzaniem. Pod wymiennikami zarówno po stronie wywiewu, jak i nawiewu znajdują się wyprofilowane wanny na skropliny, wykonane ze stali nierdzewnej i posiadające króćce odpływu kondensatu.
 • Każdy typ wymienników odzysku ciepła jest zabezpieczony przed oszronieniem 2- etapowo: poprzez pomiar temperatury powietrza wyciąganego za odzyskiem ciepła oraz przez pomiar spadku ciśnienia na wymienniku.
 • Wszystkie sekcje wentylatorów oraz filtrów central wyposażone są we wzierniki oraz oświetlenie wewnętrzne, co ułatwia monitoring stanu centrali oraz wykonanie okresowych przeglądów.
 • Wentylatory central CookAir wyposażone są w króćce pomiarowe oraz przetworniki różnicy ciśnienia, umożliwiające szybką bieżącą kontrolę ilości przepływu powietrza nawiewanego do wywiewanego z pomieszczenia.

Oferta

Nasze marki

Doradztwo

Serwis