Dokumentacja projektowa dot. rozbudowy budynku Produkcyjno-magazynowego, w ramach projektu: „Norweski mechanizm finansowy 2014-2021” / Design documentation regarding the expansion of the production and warehouse building, as part of the project: "Norwegian Financial Mechanism 2014-2021" - Leven
Strona główna 5 Norway Grants 5 Dokumentacja projektowa dot. rozbudowy budynku Produkcyjno-magazynowego, w ramach projektu: „Norweski mechanizm finansowy 2014-2021” / Design documentation regarding the expansion of the production and warehouse building, as part of the project: “Norwegian Financial Mechanism 2014-2021”

Norway Grants

Dokumentacja projektowa dot. rozbudowy budynku Produkcyjno-magazynowego, w ramach projektu: „Norweski mechanizm finansowy 2014-2021” / Design documentation regarding the expansion of the production and warehouse building, as part of the project: “Norwegian Financial Mechanism 2014-2021”

May 17, 2021 | Norway Grants

Szanowni Państwo,

Projekt dot. zadania nr 2, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green Growth.

Inwestor: Jeven Sp. z o.o.
Adres inwestycji: ul. Logistyczna 23, 62-080 Sady

Z wyrazami szacunku,

Zespół Jeven Polska

Aktualizacja z dnia 17.05.2021
Zapytanie ofertowe Nr: Jeven/01/2021   Pobierz

Aktualizacja z dnia 02.06.2021
Zapytanie ofertowe Nr: Jeven/03/2021   Pobierz

Aktualizacja z dnia 15.06.2021
Zapytanie ofertowe Nr: Jeven032021.  Pobierz

____________________________________________________________________________________________________

Ladies and Gentlemen,

Project regarding task no. 2, under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, measure 19.1 New Products and Investments, sub-measure 19.1.1 Environmentally friendly technologies – Green Growth.

Investor: Jeven Sp. z o. o. Investment address: ul. Logistics 23, 62-080 Sady Yours faithfully, Jeven Polska team