Norway Grants Leven Group Archives - Leven

Konferencja zamykająca projekt

# Wróć do listy Konferencja zamykająca projekt W dniu 28-02-2024 Odbyła się konferencja informacyjna na temat zamknięcia projektu „Green Growth”. Tematyką konferencji było: przekazanie informacji na temat projektu, statusu realizacji oraz osiągniętych efektów....